Liên hệ mua hàng

Mr. Tuấn - Ms. Linh

098.688.9688 - 097.246.3688

--------------------------------

Liên hệ tư vấn

024. 3733. 4371
-------------------------------

Sửa chữa bảo hành
024. 6295. 4337Lượt truy cập
  • 1
  • 71
  • 248,417

Hotline

098.688.9688

Kinh doanh

097.246.3688

Lượt xem: 552

MR-EXT5214D

Mã sản phẩm : 1443761557

MR-EXT5214D

Số lượng:

Sản phẩm liên quan

MR-958-3/4/5

MR-958-3/4/5

MR-700-3HC Three Thread Overlock Sewing Machine For Handkerc

MR-700-3HC

MR-700-4/4H Four Thread Overlock

MR-700-4/4H

MR-700-4/02X250 Super High-speed Four-thread Double Chain Rolling Overlock Sewing Machine

MR-700-4/02X250

MR-700-5W Super High-speed Five Thread Wide Needle Gage Overlock

MR-700-5W

MR-700-5/5H Five Thread OverLock

MR-700-5/5H

MR-737D/747D/757D Super High-speed Direct Drive Overlock Sewing Machine

MR-737D/747D/757D

MR-747/747H Four Thread Overlock Sewing Machine

MR-747/747H

MR-757/757H 5 Thread Overlock Sewing Machine

MR-757/757H 5

MR-700-3G Ultra-high Speed Gloves Overlock Machine

MR-700-3G

MR-747-3G Ultra-high Speed Gloves Overlock Machine

MR-747-3G

MR-1-1/G1-1D Medium-speed Overlock Sewing Machine

MR-1-1/G1-1D

MR-1-6/GN1-6D Medium-speed Overlock Sewing Machine

MR-1-6/GN1-6D

MR2-4D Household Overlock Sewing Machine

MR2-4D Household Overlock Sewing Machine

MR2-7D Household Overlock Sewing Machine

MR2-7D Household Overlock Sewing Machine

MR9-2 Portable Bag Closer

MR9-2 Portable Bag Closer

MR26-1A/GK26-2A Portable Bag Closer

MR26-1A/GK26-2A Portable Bag Closer